Mäklarinformation (FAQ)

Mäklarinformation - Dina frågor och våra svar

 

Här har styrelsen i Brf Eken sammanställt över 50 frågor tillsammans med stadens mäklare. Skulle du mot förmodan ej hitta svar på din fråga går det bra att e-posta eller ringa föreningen, se "Kontakt och adresser" på startsidan.

 

Uppdaterat senast: 2018-08-20

 

Huset

1.Föreningens namn: HSB Bostadsrättsföreningen Eken i Malmö.

2.Föreningens organisationsnummer: 746000-5270

3.Fastighetsbetäckning: Enen 3

4.Adresser: Celsiusgatan 13 A-C, Föreningsgatan 54 A-C samt Bertrandsgatan 2 A-F.

5.Förvaltare: HSB Malmö.

6.Styrelsen: Se länk ”Förtroendevalda” till vänster.

7.Stadgar: Se länk ”Stadgar” till vänster.

8.Årsredovisningar: Se länk "Årsredovisningar" till vänster.

9.Byggår: Den 1 mars 1947 påbörjade man bygget av huset och avslutade det hösten 1948.

10.Föreningen bildas: Redan sedan första dagen har huset tillhört Brf Eken (oktober 1948).

11.Antal lägenheter: I föreningen finns det 71 st bostadsrätter.

12.Antal lokaler: I föreningen finns det 7 stycken lokaler med en mycket stor variation. Av dessa lokaler är 4 st bostadsrättslokaler och 3 st som hyresrätter.

13.Tomträtt: Föreningen äger sin mark som huset står på och har således ej någon tomträtt (se även arrendeavgift nedan)

14.Arrendeavgifter: Det finns det sedan 2011 en arrendeavgift pga. nergrävd vattenledning längs Föreningsgatan (på kommunal mark).

15.Gemensamhetslokaler: Festlokal samt övernattningsrum finns för uthyrning. Se mer under Ekroten.

16.Parkering: Finns ingen parkering som Brf Eken äger eller råder över. Däremot finns det gott om gatuparkering i området runt huset samt boendeparkering som man ansöker hos Malmö Stad.

17.Vad ingår i månadsavgiften: I månadsavgiften ingår värme, vatten och ett antal tv-kanaler via ComHem. Därtill debiteras bredband och el till självkostnad.

18.Kabel-TV: Vi samarbetar med ComHem och har ett utbud bestående av ComHems grundutbud. Dessa ingår i grundhyran, men man kan med lätthet välja till fler kanaler genom att ta kontakt med ComHem.

19.Internet/bredband: Sedan 2012 tillhandahåller föreningen bredband i samtliga bostadsrätter (undantag finns för lgh 24) genom avtal med Ownit. Notera att de bostadsrätter som ej debiteras nu kommer debiteras efter överlåtelse/försäljning. Föreningen debiterar för nuvarande 115 kr/mån för bredbandet (bredband 100/100 mb, IP-telefoni samt 25 gb-online lagring).

 Vill man kan man använda ComHem-internet via tv-uttaget får man teckna eget avtal. Den obligatoriska bredbandsavgiften debiteras ändå bostadsrätten.

20.Internet Ownit: Vid försäljning av bostadsrätt måste säljaren säga upp sitt abonnemang hos Ownit på deras hemsida, www.ownit.se.

 Den nya medlemmen måste efter inflyttning godkänna villkoren från Ownit för att kunna börja använda bredbandsuppkopplingen.

21.El: Enhetsmätning av el infördes i januari 2012 och därmed upphör fakturering från nät-och energileverantörer till de boende. Brf Eken fakturerar den faktiska förbrukningen tillsammans med avgiftsavin. Priset idag är 1.40 kr/kWh el "inkl. allt" vilket betyder att ni slipper fasta kostnader från E.On. Läs mer nedan om "Elen i fastigheten" samt "Gemensamhetsåtagande". Vid försäljning regleras kvarvarande förbrukningsavgifter genom att HSB Malmö fakturerar säljaren detta i efterhand.

22.Brandsäkerhet: I augusti 2012 köpte föreningen in brandsläckare, brandfilt samt brandvarnare till samtliga bostadsrättslägenheter. För bostadsrättslokalerna finns ett arbetsmiljökrav där brukaren ansvarar för brandsäkerheten. Sedan tidigare finns det brandsläckare och brandvarnare i trapphusen, källaren mm.

23.Energideklaration: Finns på fliken "Energideklaration" som en pdf-fil under "Mäklare".

 

Medlemskap

24.Skickas till: Vi använder oss av HSB Malmö Överlåtelsewebb för snabbare och smidigare överlåtelse. Mäklaren kan använda gamla metoder men detta kan leda till fördröjningar pga. postens hanteringar. Välj därför en mäklare som jobbar i HSB Överlåtelsewebb för din säkerhet.

25.Att tänka på innan godkännande: Föreningen gör kreditupplysning samt kräver arbetsgivarintyg och de tre senaste lönespecifikationer för samtliga sökande. Handlingar skall laddas upp till Överlåtelsewebb.

 Enligt våra stadgar så ska den/dem som köper även vara dem som bor i huset.

 Föreningen godkänner inte juridiska personer som ägare till bostadsrätter, undantaget för bostadrättslokalerna.

26.Kontraktsskrivning: Steg 1 - Vid val av försäljning av er bostadsrätt är det viktigt att allt går rätt till. Vi rekommenderar mäklare till detta uppdrag. Välj en mäklare som jobbar i HSB Överlåtelsewebb.

27.Tillsyn: Steg 2 - Den enkla okulära tillsynen (ej att förväxla med besiktning vilket vi inte gör) över föreningens ägandedelar skall bokas i god tid innan efterföljande steg. Det är viktigt att säljaren har gått igenom Boendepärmen flik 15 annars debiteras nytt besök. Tänk på att vid gamla badrum har ni som säljare/köpare extra förpliktelser enligt stadgar §36. Var noggrann med fuktspärr och renovera innan fuktskada uppstår. Bokningen av föreningens enkla okulära kontroll görs genom att kontakta styrelsen.

28.Medlemskap: Steg 3 - Beviljas eller avslås på respektive styrelsemöte och är baserat på kreditupplysning samt godkänd enkel okulär tillsyn i bostadsrätten (se flik 15 i boendepärmen). Styrelsemöten äger rum ca. en gång varje månad.

29.Välkomstmöte: Steg 4 - Överlåtelseansvarig från Brf Eken bokar ett välkomstmöte med köparen som skall ske innan inflyttning i föreningen och sker i styrelserummet på Föreningsgatan 54. Här skriver köparen på kvitto för boendepärm, nyckelbrickor samt postfacksnyckel. Köparen får sedan säljarens gamla nyckelkvitto som de byter med varandra på banken vid tillträdesdagen (steg 5).

30.Bankmöte: Steg 5 - Säljare och köpare samt mäklare gör upp affären på banken. De sista betalningarna görs (tänk på månadsavgifterna här) och kvittenser bytes mot boendepärm, nyckelbrickor samt postfacksnyckel. Elförbrukning  fram till överlåtelsedagen skall inte göras upp mellan säljaren och köparen utan detta faktureras säljaren i efterhand (se Gemensamhetsåtagande).

 Informera även banken om att Brf Eken använder HSB Malmö för att hantera panter i föreningen.

 Alla dokument och andra frågor om panter skall skickas till: HSB Malmö, Pantbrev Brf Eken 2032, Turning Torso, 211 15 Malmö

31.Pantsättningavgift: Är 1% av ett prisbasbelopp och betalas av köparen (455 kr 2018 års avgift).

32.Överlåtelseavgift: Är 2,5 % av ett prisbasbelopp och betalas av köparen (1.138 kr 2018 års avgift).

33.Medlemsavgift: Då Brf. Eken är en HSB-förening måste medlemmar i föreningen även vara HSB Malmö-medlem. Notera att föreningen ej kan godkänna medlemskap förrän medlemsavgiften till HSB Malmö är inbetald så gör detta så fort som möjligt.

 För att bli medlem i HSB Malmö ska man betala medlemsavgift (f.n. 500 kr) som betalas av köparen till HSB Malmö. Detta belopp återbetalas vid utträde men man kan kvarstå som medlem i HSB Malmö även efter utflyttning om man så önskar. Begäran om utträde skickas till och hanteras av HSB Malmö.

34.Kontaktperson vid frågor: Se länk ”Förtroendevalda” till vänster.

 

Renoveringar

35.Tappvattenledningar kök och badrum: Ersattes med nya 1998.

36.Avloppsstammar kök och badrum: Original, dessa är dock relinande 2015.

37.El i fastigheten: Ersattes med nya ledningar 2002 och är 3-fas i bostadsrätterna. Föreningen gick över till enhetsmätning augusti 2012 (se mer ovan under el).

38.Tak: Renoverades 1998.

39.Fasad: Original tegel.

40.Fönster: Originalfönster finns i hela fastigheten förutom fönster vid slopade franska balkoner (utbytta ca 1986) samt i bostadsrätterna nr. 76, 77 och 78 som är helt utbytta 2014.

 Ommålning utvändigt av fönsterna är utförd 2014-2015.

 Mot Föreningsgatan samt Celsiusgatan finns fönster med ljuddämpande glas.

41.Trapphus: Det finns nio trapphus som samtliga har fått en totalrenovering 2008/2009.

42.Hissar: Hissar finns enbart i de trappor som vetter mot Föreningsgatan. Bertrandsgatan och Celsiusgatan har inga hissar. Hissarna har genomgått en totalrenovering 2012.

43.Uppvärming: Grundvattenpumpar med naturgas som spetseffekt vid extremt kallt väder. Färdigställdes mars 2011 efter över 60 år med fjärrvärme.

44.Ventilation: Självdrag vilket innebär bl.a. att enbart kolfilterfläkt får användas i kök. Mekanisk fläkt får ej heller användas i badrum. Det innebär också att ventilationsventiler (både till- och frånluft) ej får byggas igen.

45.Återvinning/avfallshantering: Nytt miljörum invigdes våren 2016 och finns placerat i porten på Celsiusgatan. I samband med detta stängdes sopnedkasten i trapphusen och återvinningsrummet i källaren.

46.Pågående renoveringar:

• Hyreslokalen Bertrandsgatan

47.Planerade renoveringar:

• Renovering värmeanläggning, planerat till 2019

• Omfogning och rengöring av fasad, 2020-2021

 

Allmänt

48.Tvättstugor: Det finns två stycken tvättstugor vilka totalrenoverades 2004. Tvättstugorna ligger på Bertrandsgatan respektive Celsiusgatan och är tillgänglig mellan 08.00-23.00. Dessa är utrustade med två stycken tvättmaskiner, torktumlare och mangel. Torkrum finns i anslutning till tvättstugorna.

 Bokning sker via föreningens hemsida eller elektronisk bokningstavla.

49.Innergård: En underbar innergård med stort trädäck med en av de totalt tre grillplatser som finns på gården. En del grönt med avskärmade myshörnor samt en liten damm gör att gården som i folkmun kallas oasen är mycket uppskattad av medlemmarna. Grillplatserna är mycket uppskattade och Brf Eken gemenskap gör att man gärna delar med sig av grillen efter användning om flera sällskap finns på gården. Detta är en underbar plats att möta sina grannar och diskutera olika saker som berör allt från himmel till jord.

50.Återvinning/avfallshantering: Föreningen har ett modernt återvinningsrum i markplan med dagsljus. Detta är placerat i porten till gården vid Celsiusgatan.

51.Vindsförråd: Ingår till nästan samtliga bostadsrätter (kontrolleras med säljare).

52.Källarförråd: Ingår till nästan samtliga bostadsrätter (kontrolleras med säljare).

53.Balkonger: Finns på de flesta bostadsrätter mot Föreningsgatan. Även en lägenhet på Celsiusgatan 13 C och en på Bertrandsgatan 2 C har tillgång till balkong. Samtliga balkonger är ej inglasade då det inte passar in i profilen av huset.

54.Planerade renoveringar: Utbyte av radiatorer samt omfogning av fasad ligger i underhållsplanen de kommande åren.

 

Ekonomi

55.Avgifthöjningar/sänkningar:

• 2004-10-01: +2.0%

• 2011-04-01: +2.0%

• 2012-04-01: +2.0%

• 2015-04-01: +2.0%

• 2016-01-01: +2.0%

• 2018-01-01: +2.0%

 

 Beslutad höjning:

• 2019-01-01, ingen höjning

 

 Framtida avgiftshöjningar enligt långtidsbudget:

• 2020-01-01: +1.5%

• 2021-01-01: +1.0%

• 2022-01-01: +1.0%

 

Notera att det står varje styrelse att fritt besluta om avgiftshöjningar och sänkningar. Ovan angivna framtida förändringar är enligt föreningens långtidsbudget utifrån uppskattade driftkostnader, arbeten enligt underhållsplan, övriga planerade projekt och kan komma att ändras både upp och ned.

56.Gemensamhetsdebitering: Föreningen tillhandahåller bredband sedan 2012 till alla bostadsrätter till självkostnadspris (se internet ovan). Gemensamhetsel/Enhetsmätning driftsattes 2012 och föreningen är numera den som fakturerar för elen till samtliga medlemmar (se el ovan). Vid överlåtelse regleras kvarvarande förbrukningsavgifter genom att HSB Malmö fakturerar säljaren detta i efterhand.

57.E-faktura & Autogiro: Via HSB Malmö och din internetbank erbjuder HSB Brf Eken enklare betalningsmöjlighet. Läs vidare här för mer information: autogiro och e-faktura

 

Slutligen

58.Vad vill vi lyfta fram med Brf Eken: Gemenskapen inom Brf Ekens medlemmar är en väsentlig punkt och med en vaktmästare som spindeln i nätet hålls en hög standard på huset. Att dessutom ha tillgång till en av Malmös finare gemenskapslokal (Ekroten) är ytterligare en anledning att välja Brf Eken som din framtida bostadsrättsförening.

59.Boendepärm: Föreningen har en boendepärm som tillhör varje bostadsrätt, här hittar man det mesta och är till för att skapa en långtgående relation mellan föreningen och medlemmarna. Denna skall läsas av alla som är medlemmar och uppdelad i flera kapitel. Denna finns numera även digitalt för den som anser det vara smidigare.

60.Badrum: Tänk på att badrum skall vara fackmannamässigt utfört och saknas dokumentation på detta kommer ett informationsdokument delas ut från föreningen till nye medlemmen. Vid äldre badrum måste stor försiktighet vidtas vid användande. Blir det en skada där skadan uppstått pga. dåligt fuktskydd kommer föreningen kräva ersättning för våra kostnader. Allt enligt paragraf 36 i stadgarna.